De Nederlandse economie zal dit jaar sterker krimpen dan gedacht. Consumenten houden de hand op de knip en de werkloosheid loopt verder op tot 6,9 procent van de beroepsbevolking. 
 

Die verwachting spreekt de Europese Commissie uit in de vrijdag verschenen zogeheten lenteprognoses voor economische groei.

Nederland krijgt een jaar extra om aan de begrotingsregels te voldoen. Het begrotingstekort moet nu in 2014 onder de 3 procent worden gebracht. 

Brussel is nog somberder geworden over de vooruitzichten van Nederland dan in februari.

Toen ging het dagelijks bestuur van de EU nog uit van een groei van de economie in Nederland in 2013 met 0,6 procent.  Nu is een daling van 0,8 procent voorspeld.

In november 2012 ging de Europese Commissie er nog vanuit dat de Nederlandse economie in 2013 zou groeien met 0,3 procent. In deze gepubliceerde prognose is het bezuinigingspakket dat in maart werd gesloten niet meegenomen. Ook het akkoord met de sociale partners is nog niet doorgerekend.

Groei

Brussel verwacht dat in de loop van 2014 de economie weer langzaam zal aantrekken met 0,9 procent groei. 'Een heel fragiel en geleidelijk herstel', zo voorspelt Brussel voor Nederland.  

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van de Europese Commissie. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Werkloosheid

De werkloosheid loopt in 2014 wel verder op tot 7,2 procent van de beroepsbevolking.  In de hele eurozone is een werkloosheid van 12 procent voorspeld. Dit zal in 2014 verder stabiliseren, maar de verschillen tussen de verschillende Europese landen is hoog.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van de Europese Commissie. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Begrotingstekort

Het begrotingstekort van Nederland zal daarmee dit jaar naar verwachting met 3,6 procent flink boven de gestelde regels uitkomen, zoals ook eerder al voorspeld. Volgens de regels moet Nederland het tekort dit jaar onder de norm van 3 procent hebben teruggebracht, maar begrotingscommissaris Olli Reh bevestigde vrijdag dat Nederland een jaar uitstel krijgt en in 2014 het tekort moet terugdringen onder de 3 procent. 

Daarin is Nederland niet de enige land dat zich niet houdt aan de begrotingsregels. Van de 17 eurolanden zullen slechts 8 landen naar verwachting dit jaar een begrotingstekort hebben dat lager ligt dan de EU-norm. Ook landen als Frankrijk, Portugal, Griekenland, Ierland en Spanje overschrijden de regels. 

Frankrijk en Spanje krijgen twee jaar extra om aan de begrotingsregels te voldoen.

Pakket

Vorige week heeft het Nederlandse kabinet nog een pakket aan maatregelen aan Brussel gestuurd, waarin duidelijk wordt hoe ons land de economie wil hervormen en wil voldoen aan de afspraak om het begrotingstekort in 2014 onder de 3 procent te krijgen. 

Met de sociale partners (vakbonden en werkgevers) werd half april afgesproken dat de bezuinigingen van 4,3 miljard die daarvoor eigenlijk nodig zijn uitgesteld worden tot in ieder geval augustus, in de hoop dat de economie in de tussentijd voldoende aantrekt.

Mei

Zo niet, dan moet er alsnog worden bezuinigd zo werd in het pakket aan Brussel door het kabinet nog eens bekrachtigd, wat zal worden vastgelegd in de begroting die op Prinsjesdag in september wordt gepresenteerd.

Eind mei oordeelt de Europese Commissie over het pakket. Het  Centraal Planbureau (CPB) komt in juni met een update van de economische ramingen voor Nederland. 

Europa

Het herstel van de economie in de hele Europese Unie gaat overigens langzamer dan gedacht. In 2014 moet het herstel ingaan en geleidelijk aan positief worden.

De Europese Commissie voorspelt vrijdag dat de economie in de EU dit jaar met 0,1 procent zal krimpen, terwijl het in februari nog uitging van een bescheiden groei (van 0,1 procent). Het bruto binnenlands product van de 17 eurolanden zal in 2013 met 0,4 procent dalen. Eerder ging Brussel uit van een krimp met 0,3 procent.

Lees het rapport uit Brussel over de Nederlandse economie (Engels en in pdf)

Bekijk de beoordelingen uit Brussel van alle landen in de EU

Vijf vragen beantwoord over de begrotingsregels

Lees het pakket dat door Nederland naar Brussel is gestuurd