TILBURG - De kans dat een boer arbeidsongeschikt raakt, hangtveel meer van zijn levensstijl af dan tot dusver werd gedacht. Zoheeft een rokende boer twee keer zoveel kans om arbeidsongeschiktte raken als een niet-rokende boer. Ook is het risico van agrariërsmet overgewicht op arbeidsongeschiktheid tweemaal zo groot alsboeren met een normaal gewicht.

Dit blijkt uit onderzoek van promovenda Ester Hartman van deUniversiteit van Wageningen. Roken speelt een belangrijke rol bijhet veroorzaken van arbeidsongeschiktheid. Volgens Hartman is deverklaring daarvoor dat rokers langzamer herstellen danniet-rokers. Daarbij zijn ze minder fit.

Ongelukken

Doordat rokers een lagere bewegings- en reflexsnelheid hebben,ontstaan er eerder ongelukken. "Stel je voor dat iemand op eentractor moet uitwijken. Een roker reageert dan minder snel enveroorzaakt misschien een ongeval", aldus Hartman.

De promovenda denkt dat een onderzoek in de bouw ongeveerdezelfde resultaten te zien geeft. Hartman deed haar onderzoek inopdracht van verzekeraar Interpolis. Het Tilburgse bedrijf heeft 50procent van de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen inhanden.