DELFT - Middelgrote steden hebben te weinig oog voor middelgrote en kleine bedrijven. Bijna de helft van de ondernemers in deze plaatsen is ontevreden over de dienstverlening van de gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek onder bedrijven in tachtig gemeenten. De organisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland heeft de resultaten hiervan dinsdag gepubliceerd.

Naast de dienstverlening zien bedrijven ook veiligheid, verkeersproblemen, goede arbeidskrachten en de contacten met kennisinstellingen als knelpunten in middelgrote steden, zegt MKB-Nederland. Zo had ruim 40 procent van de ondervraagde bedrijven meer dan drie ervaringen met criminaliteit. Bovendien vinden ondernemers het beleid en de regels van veel gemeenten onduidelijk.

De problemen waar bedrijven tegenaan lopen verschillen van regio tot regio. "In het westen van het land hebben ondernemers meer last van criminaliteit. De uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven zijn in het oosten van ons land problematisch. De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden is met name een probleem in de oostelijke gemeenten", volgens MKB-Nederland.

Om de knelpunten te verlichten, gaat de ondernemersorganisatie samen met de Rabobank in veertig steden afspraken maken met lokale overheden. "Na analyse van de sterke en zwakke economische kanten van de steden zal MKB-Nederland afspraken maken over het ruimtelijk beleid, de veiligheid, het functioneren van de arbeidsmarkt, interactie met kennisinstellingen en verbetering van de dienstverlening door de overheid."