In de strijd tegen belastingfraude of terrorisme mogen Europese lidstaten vertrouwelijke gegevens opvragen bij banken die bij hen actief zijn, ook al hebben de banken geen filiaal op hun grondgebied. 

Dat stelde het Europees Hof van Justitie donderdag.

De rechters in Luxemburg bogen zich over een geschil tussen de Spaanse overheid en de Deense Jyske Bank. Die is vanuit Gibraltar actief in Spanje.

Witwaszaak

Toen Spanje in een witwaszaak namen van cliënten en gegevens over verdachte transacties eiste, weigerde de bank die te geven. Volgens de Denen druiste het verzoek in tegen Europese regels, omdat zij geen vestiging in Spanje hebben.

Volgens het Hof is het echter voldoende dat de bank diensten aanbiedt in het land dat de informatie wil hebben.