Het aantal werknemers dat van werkgever wisselt is sinds de jaren '90 van de vorige eeuw nauwelijks toegenomen. Het gaat nu om 13 procent van de werknemers, hetzelfde percentage als in 1994.

Dit blijkt donderdag uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Dat werknemers niet van werkgever wisselen betekent echter niet dat ze jarenlang hetzelfde werk blijven doen. Het aantal werknemers dat binnen een bedrijf van baan verandert groeit namelijk wel, van 10 procent in 1994 tot 17 procent nu.

Het SCP onderzoekt  iedere twee jaar de arbeidsmarktpositie van ongeveer 4500 werknemers. De laatste cijfers dateren uit 2010. Maar volgens de onderzoekers is het onwaarschijnlijk dat werknemers in de afgelopen twee jaar vaker van werkgever zijn gaan wisselen, aangezien de cijfers laten zien dat dit juist afneemt als het economisch slechter gaat.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van SCP. Bekijk hier een grote versie.    - (c)NU.nl/Daan van Elk

Paradox

Volgens de onderzoekers is er echter een paradox op de arbeidsmarkt gaande. De markt is flexibeler geworden, waarbij werkgevers makkelijker personeel kunnen ontslaan en hen minder snel in vaste dienst hoeven te nemen.

Hierdoor zou meer mobiliteit op de arbeidsmarkt moeten ontstaan waardoor werknemers eerder op 'de juiste plek' terechtkomen. Maar uit de cijfers blijkt dat met de flexibilisering van de arbeidsmarkt, die mobiliteit dus niet is toegenomen, zo stellen de onderzoekers, omdat werknemers in het gros van de gevallen voor dezelfde werkgever blijven werken.

Tijdelijk

Waar in 1996 nog 22 procent van de werknemers na 3 jaar bij een werkgever nog geen vaste baan had, is dit in 2010 gestegen naar 33 procent. Na een dienstverband van vier jaar heeft 13 procent van de werknemers nog steeds geen vaste baan.

Van de werknemers met zes tot tien jaar werkervaring heeft een derde nog steeds een tijdelijk dienstverband.

De baanzekerheid neemt door de flexibilisering van de arbeidsmarkt dan ook af, zo stellen de onderzoekers. Het is voor werknemers maar moeilijk zich in te dekken tegen het werkloosheidsrisico dat ze lopen, zo vindt het SCP.

In het sociaal akkoord dat half april is gesloten, zijn met de werkgevers en werknemersorganisaties en het kabinet wel een aantal afspraken gemaakt om de negatieve effecten van de flexibilisering tegen te gaan. 

Scholing

Ook de inzet vanuit de overheid om meer in te zetten op scholing van werknemers, zodat ze zich kunnen indekken tegen deze werkloosheidsrisico’s, lijkt nog geen vruchten af te werpen.

Scholing wordt door werknemer en werkgever vooral gezien als een noodzakelijke bijdrage aan specialisatie in de huidige functie van de werknemer, zo blijkt uit het onderzoek. "Het zal vermoedelijk weinig en soms helemaal niet bijdragen aan de inzetbaarheid op de langere termijn buiten die functie", aldus de onderzoekers.

"Zelfs als de scholingsdeelname relatief hoog is, kan het probleem dat de overheid zou willen oplossen, namelijk het tekort aan duurzame inzetbaarheid, blijven voortbestaan."