Bedrijven gaan de komende jaren 1,3 miljard euro besparen doordat ze aan minder regels hoeven te voldoen. Voor burgers gaat het om ruim 400 miljoen euro.

Dat schrijven ministers Henk Kamp (Economische Zaken), Stef Blok (Wonen) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord is afgesproken dat in totaal 2,5 miljard euro moet worden bespaard door onnodige of lastige regels af te schaffen. De eerste 1,7 miljard euro aan besparingen heeft nu vorm gekregen. In het voorjaar van 2014 zal het kabinet laten weten waar de overige besparingen - ter waarde van 750 miljoen euro - nog gevonden zullen worden.

Een van de besparingen wordt gerealiseerd doordat kentekenbewijzen sneller worden afgegeven. Er komen in totaal 3000 loketten om nieuwe voertuigen op naam te zetten in plaats van de huidige 800.

Ook wordt het makkelijker om een auto digitaal op een andere naam te zetten. Niet alleen kunnen auto's hierdoor een dag eerder worden afgeleverd, het levert ook nog een besparing op van 32 miljoen euro, aldus het kabinet.

Rijbewijs

Een ander voorbeeld is het verhogen van de keuringsleeftijd voor een rijbewijs van 70 naar 75 jaar. Dat scheelt vooral burgers tijd en geld, stelt het kabinet.

Volgens minister Kamp zijn de afgelopen jaren al forse stappen gezet om de regeldruk te verminderen, maar kan het nog beter. ''Van overbodige regels moeten we snel af'', concludeert hij. In de vorige kabinetsperiode werd 1 miljard euro bespaard en volgens Kamp is het mogelijk om dat ''tenminste te verdubbelen''.

Minister Plasterk wil er vooral voor zorgen dat burgers met goede plannen niet struikelen over regels. ''De overheid moet veel meer ruimte bieden aan mensen'', vindt hij.

Aantal regels

Sinds het aantreden van premier Mark Rutte is het aantal regels in Nederland fors toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van Sargasso.nl en het ANP.

Burgers, bedrijven en organisaties moeten zich momenteel houden aan meer dan 63.000 wetten, maatregelen, verordeningen en regelingen van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dat is ongeveer 32 procent meer dan in 2010.

Het ministerie van Economische Zaken, dat over de regeldruk in Nederland gaat, geeft aan dat het berekenen van het aantal regels wat anders is dan het meten van regeldruk. ''Je kunt wel twee regels samenvoegen, zodat er één regel minder is, maar dan verandert er niets. Dit kabinet heeft de regeldruk met 1 miljard euro verlaagd. In deze kabinetsperiode zal daar nog 2,5 miljard euro bijkomen'', laat een woordvoerder weten.

Decentralisatie

De stijging van het aantal regels in Nederland heeft vooral te maken met de decentralisatie. Om geld te besparen stoot het rijk steeds meer taken af. Die komen terecht bij 12 provincies, 408 gemeenten en 25 waterschappen. De lagere overheden voeren regels in zodat ze hun nieuwe verplichtingen kunnen uitvoeren.

Als gevolg daarvan zijn er nu bijvoorbeeld 47.449 gemeentelijke verordeningen. Dat waren er in 2010 'slechts' 32.961. In 3 jaar tijd is het aantal regels van de gemeenten dus met 44 procent gestegen. Anders gezegd: elke dag komen er 13 gemeentelijke verordeningen bij.

Ook het rijk zelf heeft meer regels dan toen Rutte premier werd. In de afgelopen 3 jaar zijn er 400 nieuwe wetten, regelingen en maatregelen ingevoerd, een toename van 3 procent.