De onderhandelingen tussen kabinet en vakbonden over de bezuinigingen op de thuiszorg zijn ook zaterdag nog volop bezig.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft Abvakabo FNV een nieuw voorstel gedaan waarin het verlies aan banen volgens ingewijden zou worden beperkt tot maximaal 30.000.

Voor mensen die zonder werk komen te zitten, moeten er sectorafspraken komen om ze te begeleiden naar ander werk. Ook het kabinetsplan om alleen nog ouderen die de meeste zorg nodig hebben in aanmerking te laten komen voor een plek in het verzorgingshuis, is afgezwakt. Daardoor kunnen er meer ouderen terecht in deze instellingen.

Abvakabo wilde een deel van de loonsverhoging voor komend jaar inleveren om te voorkomen dat 100.000 banen in de thuiszorg verdwijnen. Het kabinet zou de aanpassingen echter op een andere manier bekostigen. Naar verluidt zou Abvakabo de enige overlegpartner zijn die niet akkoord is met dit voorstel.

Onvoldoende

De bond vindt ook dit bod nog onvoldoende, omdat 'vrijwel de helft van de thuiszorg onderuit wordt gehaald'. De bond onderhandelt verder en wijst op de voordelen van haar eigen voorstel.

"Het kabinet kan hiermee de thuiszorg behouden, terwijl het geen cent extra kost. Het komt nu aan op de politieke wil van dit kabinet'', aldus voorzitter Corrie van Brenk.

Stemming

Inmiddels hebben alle FNV-bonden, inclusief Abvakabo, wel unaniem voor het sociaal akkoord gestemd. Eerder dreigde Abvakabo nog tegen te zullen stemmen als er nog geen zorgakkoord was bereikt.

Tijdens de Federatieraad van de vakcentrale hebben de aangesloten bonden een oproep gedaan om snel een zorgakkoord te sluiten dat zoveel mogelijk ontslagen in de thuiszorg voorkomt.

Voor volgend weekeinde zou er een akkoord over de bezuinigingen in de thuiszorg moeten zijn, zo is zaterdag de boodschap aan de onderhandelende partijen.