Het sociaal akkoord tussen het kabinet en de sociale partners gaat ten koste van de economische groei van Nederland.

Dat voorziet Onno Ruding, oud-minister van Financiën en oud-directeur bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Bij het sluiten van het akkoord heeft het kabinet zijn hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt ten dele de nek omgedraaid, stelt hij.

De CDA-coryfee vindt het wel positief dat het akkoord weer een opening heeft geboden voor overleg in de 'polder’, maar volgens hem is daar wel een veel te zware prijs voor betaald.

Ruding wijst erop dat de structurele hervormingen, die stammen uit het vorig jaar gesloten regeerakkoord, nu juist zo hard nodig zijn om de economie weer op gang te krijgen en uit de recessie te geraken.

IJskast

Zo gaan de voorgenomen versoepeling van het ontslagrecht en de beperking van de ontslagvergoeding nu voorlopig de ijskast in. Die maatregelen waren echter bedoeld om de arbeidsmarkt flexibeler te maken, waardoor werkgevers bijvoorbeeld ook makkelijker nieuwe mensen kunnen aannemen.

In het sociaal akkoord is tevens vastgelegd dat het kabinet de extra bezuinigingen van ruim 4 miljard euro voor 2014 voorlopig van tafel haalt.

Terugdraaien

Ruding gaat er niettemin vanuit dat die toezegging bij de overheidsbegroting later dit jaar weer wordt teruggedraaid. ''Het was waarschijnlijk een tactiek van het kabinet om het akkoord aan de achterban van de FNV te verkopen, maar over de begroting hebben de vakbonden helemaal niets te zeggen.’’

In de ogen van de voormalig politicus is het belangrijk dat Nederland zijn begrotingstekort snel weet te verlagen, voor de rente weer gaat stijgen en ons land met extra kosten te maken krijgt. ''De 3-procentregel van de EU is slechts een maximum. Ook dat is eigenlijk nog veel te hoog’’, legt de oud-bewindsman uit.

In de jaren 80 toen hij zelf minister was kampte Nederland eveneens met een recessie, veel werkloosheid en een begrotingstekort. ''Toen waren wij ook bereid maatregelen te nemen die niet populair waren’’, aldus Ruding.