Oud-SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan is positief over het sociaal akkoord dat het kabinet vorige week sloot met werkgevers en werknemers. Hij vergelijkt het met het beroemde Akkoord van Wassenaar uit 1982.

''Voor dat akkoord gold ook al dat het vooral belangrijk was dát het er was. Dat geldt hier waarschijnlijk ook. Het gaat niet zozeer om de korte termijn, maar om de openingen voor de lange termijn'', zegt Rinnooy Kan woensdag in het Financieele Dagblad.

Hij is positief over de grotere rol voor sociale partners, onder meer bij de werknemersverzekeringen als de WW. Werkgevers en werknemers kunnen volgens hem het beste met een systeem van positieve prikkels zelf regelen dat mensen die onverwacht werkloos worden snel weer naar ander werk worden begeleid.

FNV-voorzitter Ton Heerts heeft volgens Rinnooy Kan een hoofdrol gespeeld in het sociaal overleg. ''Vorig jaar werd er nog breed getwijfeld aan de toekomst van de overlegeconomie. Wilde de FNV daar nog wel de tijd en energie in steken? En dan nu deze inzet. Heerts krijgt terecht krediet. Hij heeft een boodschap uitgedragen die werkt'', aldus Rinnooy Kan in het FD.

Vijf vragen over het sociaal akkoord

Hoofdpunten uit het sociaal akkoord