De rigoureuze bezuinigingsoperatie in Griekenland zorgt ervoor dat het tekort van dat land volgend jaar kleiner is dan dat van bijvoorbeeld Frankrijk.

Dat blijkt uit nieuwe voorspellingen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag heeft gepubliceerd.

Het tekort van Griekenland loopt volgend jaar naar verwachting terug tot 3,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Voor dit jaar wordt een gat op de begroting van 4,6 procent voorzien.

Daarmee zou het tekort al 11 procentpunt kleiner zijn dan in 2009. In dat jaar besloeg het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van de Griekse overheid nog 15,6 procent van de omvang van de economie van het land.

Frankrijk

In Frankrijk loopt het tekort dit jaar waarschijnlijk terug tot 3,7 procent. Voor 2014 wordt een gat van 3,5 procent voorzien. Eerder beloofde de Franse regering nog het tekort dit jaar al terug te dringen tot 3 procent. Dat is het maximum dat in de Europese begrotingsregels is vastgelegd.

Het kleinere tekort van Griekenland neemt niet weg dat het land nog altijd kampt met veruit de hoogste schuldenlast van alle eurolanden.

Overschot

Griekenland bereikt volgend jaar naar verwachting wel een primair overschot, wat betekent dat de uitgaven kleiner zijn dan de inkomsten als de rentebetalingen over de schuld buiten beschouwing worden gelaten. Dat is belangrijk, omdat het betekent dat de staatsschuld dan niet verder oploopt.

Voor Nederland wordt dit jaar een tekort van 3,5 procent voorzien. Het tekort loopt op door de nationalisatie van SNS Reaal. Die kosten worden volgens het IMF echter gecompenseerd door de lucratieve veiling van telecomfrequenties eind vorig jaar.

Zie ook: dossier Schuldencrisis