De Raad van State heeft kritiek op een wetsvoorstel om de pensioenopbouw vanaf 2015 fors te verlagen.

Vanaf die datum gaat het opbouwpercentage dat aftrekbaar is voor de belastingen, van 2,25 procent naar 1,75 procent. Boven een jaarinkomen van een ton is er dan helemaal geen belastingaftrek meer.

In zijn commentaar op het wetsvoorstel betwijfelt de Raad van State of het straks nog mogelijk is ''een adequate pensioenvoorziening te realiseren'', zoals het kabinet denkt.

Verzachten

In het sociaal akkoord van vorige week is overigens afgesproken dat er 250 miljoen beschikbaar komt om het effect van het wetsvoorstel te verzachten. Kabinet en sociale partners gaan nog overleggen hoe dat precies gebeurt.

Het voorstel wordt echter nu al in behandeling genomen om geen tijd te verspillen. De afspraken die met de sociale partners worden gemaakt, kunnen dan later in het wetsvoorstel worden opgenomen.

Zie ook: Vijf vragen beantwoord over het sociaal akkoord