AMSTERDAM - Levensverzekeraars hebben in 2003 minder polissen verkocht, maar de totale jaarpremie die ontvangen werd op nieuw afgesloten levensverzekeringen was licht hoger dan in 2002, aldus het CBS.

Het totaal aan premies dat levensverzekeraars inden in 2003, is met 0,7 procent gestegen tot 6,5 miljard euro. Deze lichte stijging is voornamelijk te danken aan de premies uit de verkoop van koopsompolissen. De gemiddelde koopsompolis is tussen 1999 en 2003 tweemaal zo duur geworden.

Consumenten hebben in 2003 bijna 1,18 miljoen polissen gekocht, 6 procent minder dan in 2002. Vooral verzekeringen tegen periodieke premiebetaling moesten het ontgelden.

Sinds 1999 is het aantal verkochte polissen voortdurend afgenomen; in dat jaar werden er nog ruim 1,80 polissen verkocht. In de 1998 tot 2000 leefde de beurs sterk op, wat leidde tot verkoop van een groot aantal verzekeringspolissen. Vanaf het jaar 2000 is de belangstelling afgenomen, door de dalende aandelenkoersen en doordat het fiscaal minder aantrekkelijk is dan voordien.