Het bedrag van 300 miljoen euro dat het kabinet had toegezegd om volgend jaar de bouw te stimuleren, wordt 'voorlopig geparkeerd'. 

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur heeft dat zaterdag aan de Tweede Kamer laten weten.

De bouwimpuls was gekoppeld aan de extra bezuinigingen van 4,3 miljard die het kabinet voor 2014 had afgesproken. Die bezuinigingen gaan vooralsnog niet door, is in het sociaal akkoord afgesproken.

In augustus kijkt het kabinet opnieuw naar het stimuleren van de bouwsector.

Voorbereiden

Schultz gaat er van uit dat de bouwimpuls er toch komt. Zij gaat dus door met het voorbereiden van projecten die ermee gefinancierd worden.

Schultz laat verder weten dat het bedrag van 250 miljoen dat eerder uit het Infrastructuurfonds was vrijgemaakt voor sociaal beleid, gebruikt zal worden voor de dekking van het sociaal akkoord. Het is dus niet beschikbaar voor bijvoorbeeld het aanleggen van wegen.

Merkwaardig

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven vindt het merkwaardig dat Schultz er nu al van uit gaat dat het bedrag voor de bouwimpuls beschikbaar blijft, terwijl het onzeker is hoe het met de extra bezuinigingen zal gaan.

Ze heeft de indruk dat die niet van tafel zijn gehaald door het kabinet, maar slechts 'onder het tafelkleed geveegd'. Van Veldhoven vindt dat de stemming over het Meerjarenprogramma Ruimte Infrastructuur en Transport van Schultz, die dinsdag gepland staat, moet worden uitgesteld.

Er moet eerst meer duidelijkheid komen over het sociaal akkoord, vindt ze. Daarover debatteert de Kamer woensdag.