DELFT - Middelgrote en kleine bedrijven worden in de kabinetsplannen om de administratieve lasten te verminderen achtergesteld ten opzichte van grote ondernemingen. Daar waar ondernemingen met meer dan 250 werknemers straks 25 procent minder tijd en geld kwijt zijn aan wet- en regelgeving, wordt de lastendruk voor bedrijven met gemiddeld 7 personeelsleden slechts tot 18 procent verlicht.

Dat blijkt uit berekeningen van het economisch instituut EIM, die in opdracht van MKB-Nederland zijn verricht. De organisatie voor middelgrote en kleine ondernemers heeft de Tweede Kamer via een brief opgeroepen het kabinetsbeleid bij te sturen. Maandag is er een Kamerdebat met de ministers Zalm (Financiën) en Brinkhorst (Economische Zaken) over de voortgang van de plannen om de administratieve lastendruk aan te pakken.

,Het kabinet is goed begonnen, maar nu moet er meer aandacht komen voor het midden- en kleinbedrijf. Anders komt onze concurrentiepositie in gevaar", aldus MKB-voorzitter L. Hermans. "Er is tot nu toe voor de eenvoudige lijn gekozen. Bij de aanpak van regels zijn ze vergeten dat MKB-ondernemers alles toch zelf moeten uitvoeren, terwijl grote bedrijven daarvoor hele stafafdelingen hebben."

Hermans stelt dat de administratieve lastendruk nu al negen keer zwaarder is voor de bedrijven met één tot 250 werknemers dan voor grotere ondernemingen. Het EIM heeft becijfert dat elke 10 procent lastenvermindering leidt tot bijna 1 procent economische groei. "Kun je nagaan als de achterstand van het MKB nog groter wordt, wat dat betekent voor onze concurrentiepositie."

Vooral in de industriële sector en de horeca raakt de positie van kleinere bedrijven verder achterop. Soms neemt het verschil volgens Hermans wel met een factor drie toe. Hij stelt dat in deze sectoren bedrijven relatief veel werk hebben aan de uitvoering van loonbelasting en werknemersverzekeringen. "Het zou veel schelen als kleinere ondernemers niet alles elke keer weer per werknemer hoeven te regelen, maar dat in een keer als bedrijf kunnen doen."

Ook het vergunningenstelsel moet volgens MKB-Nederland op de schop. "Voer voor kleinere bedrijven een meldingsplicht in voor zaken waarvoor nu nog een vergunning is vereist. De gemeente kan altijd achteraf controleren, zoals ook nu gebeurt, of het bedrijf zich aan de regels houdt", aldus Hermans.