Bedrijven die buitenlandse werknemers uitbuiten of schijnconstructies opzetten om minder loon, belasting of premies te betalen worden harder aangepakt.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) zet daar op in, als uitvloeisel van het sociaal akkoord dat het kabinet donderdag sloot met werkgevers en werknemers.

Asscher bindt met zijn actieplan de strijd aan tegen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, verdringing van werknemers, onderbetaling en uitbuiting. Nu zijn er nog te veel werkgevers die buitenlandse werknemers via schijnconstructies veel minder uitbetalen dan het Nederlandse minimumloon.

Gelijke arbeidsvoorwaarden

Asscher: ''Voor gelijk werk moeten gelijke arbeidsvoorwaarden gelden. Dit geldt voor werknemers uit Nederland en ook voor werknemers uit het buitenland die hier werken.''

De minister zet daarom maximaal 35 extra inspecteurs in om bedrijven te controleren. De Sociale Verzekeringsbank gaat meer mensen inzetten om fraude met betaling van premies in het buitenland, via bijvoorbeeld postbusondernemingen, aan te pakken.

Asscher wil ook afspraken maken met Polen, Roemenië en Bulgarije om de bestaande samenwerking te versterken. Hij vraagt de Stichting van de Arbeid (werkgevers en werknemers) om hem voor de zomer te adviseren over het verbeteren van de cao-naleving en -handhaving.

Vijf vragen over het sociaal akkoord