Rijksambtenaren kunnen tot 2016 niet worden ontslagen als gevolg van de voorgenomen reorganisatie van de rijksdienst. Abvakabo FNV tekent, met andere bonden, donderdag een akkoord daarover met minister Stef Blok (Rijksdienst).

Dat hebben beide partijen woensdag laten weten. Ambtenaren kunnen wel 'boventallig' worden door de reorganisatie, maar moeten dan naar ander, passend werk binnen de gehele overheidssector worden begeleid, terwijl hun salaris blijft gegarandeerd.

Bij die boventalligheid wordt het ‘last in first out’ principe tijdelijk vervangen door 'afspiegeling'. Dan worden per leeftijdscategorie de laatst binnengekomen ambtenaren als boventallig aangewezen.

De stimuleringspremie om elders werk te zoeken wordt maximaal 75.000 euro.