De economie van de eurozone trekt aan. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag in een rapport.

De eurozone, die al sinds het tweede kwartaal van vorig jaar in een recessie verkeert, blijft echter nog wel achter bij de rest van het OESO-gebied, dat voornamelijk bestaat uit westerse landen.

Nederland op zijn beurt blijft volgens de OESO weer iets achter bij de eurozone, met een stand van 99,6 op de index voor economie die wordt samengesteld uit leidende indicatoren voor economische groei. De index is wel iets beter dan de voorgaande maand, toen Nederland 99,4 scoorde.

De eurozone groeit volgens de OESO bijna net zo snel als het langetermijngemiddelde van de muntunie. De eurozone scoort 99,9, op een schaal waarbij de gemiddelde groei over de afgelopen jaren 100 is.

Het OESO-gebied als geheel groeit echter al een paar maanden sneller dan de trend, met een score van 100,5.