Als er een sociaal akkoord komt tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet, dan wordt het geen stuk om trots op te zijn. 

Dat zou de strekking zijn van de boodschap die FNV-voorzitter Ton Heerts afgelopen weekeinde aan het ledenparlement bracht, schrijft dagblad Trouw maandag.

Vooral de kortere WW-duur die het kabinet voor ogen heeft, levert problemen op.

Heerts gaf aan dat er veel zal moeten worden rechtgetrokken aan de cao-tafels of door middel van acties, tekent de krant verder op. Trouw ziet daarin tevens het pijnpunt voor de voorzitter.

Slechte deals

Buiten de vakbeweging is de druk groot om een sociaal akkoord te sluiten; binnen de gelederen wordt gemord dat leden al jaren genoegen moeten nemen met slechte deals.

Het kabinet hoopt met de sociale partners tot een akkoord te komen over hervormingen en bezuinigingen. Heerts kreeg in maart een mandaat om te onderhandelen.

Ontslagrecht en WW

De FNV wil niet dat het ontslagrecht en de WW worden versoberd en wil afspraken maken over flexwerkers.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW gaf eerder aan bereid te zijn om de duur van de WW niet te verkorten om de vakcentrale tegemoet te komen.

In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken de WW-duur te verkorten van 38 naar 24 maanden.

WW'ers zouden alleen de eerste 12 maanden nog een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon krijgen, en daarna 70 procent van het minimumloon.