In de raad van bestuur van Rabobank is een ernstige ruzie ontstaan tussen voorzitter Piet Moerland en financieel bestuurder Bert Bruggink.

De verhoudingen zijn verzuurd door het ontslag van bestuurslid Gerlinde Silvis eind januari. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) vrijdag op basis van ingewijden.

Aanleiding voor de ruzie is dat Moerland andere bestuursleden niet heeft betrokken bij het besluit Silvis weg te sturen. Bruggink is daar volgens het FD woedend over.

Ook de toenemende druk op de Rabobank, door onder meer de Libor-affaire, zou een rol spelen.

Vergaderingen

Bruggink heeft volgens de zegslieden recentelijk zes vergaderingen van de raad van bestuur laten schieten, mede vanwege het conflict. De commissarissen hebben veel moeite moeten doen om hem weer aan de vergaderingen deel te laten nemen.

Commissaris Lense Koopmans laat in een schriftelijke reactie aan de krant weten dat "de beschrijving van de ontwikkelingen in de top van onze bank en de toezichtsgerelateerde dossiers grotendeels herkenbaar is."

"De raad van bestuur functioneert naar de mening van de raad van commissarissen naar tevredenheid." De verhoudingen zijn inmiddels weer genormaliseerd.