AMSTERDAM - Amsterdam is het afgelopen jaar 26 plaatsengestegen op de ranglijst duurste wereldsteden. De hoofdstadverschoof van plaats 52 vorig jaar naar plaats 26. Dat blijkt uiteen jaarlijks onderzoek in 144 wereldsteden naar de kosten vanlevensonderhoud. Tokio is onveranderd de duurste stad.

Adviesbureau Mercer Human Resource Consulting voert hetjaarlijkse onderzoek uit. Volgens een woordvoerster van Mercer ismet name kleding en voeding aanzienlijk duurder geworden. "Eenspijkerbroek kostte vorig jaar gemiddeld 89 euro, voor dezelfdebroek betaalt men dit jaar 107 euro", aldus de woordvoerster. Dekosten van huisvesting bleven relatief gelijk.

Euro

De sterke positie van de euro is volgens het adviesbureau eenreden dat Amsterdam alsmaar duurder wordt. Andere Europese stedenstegen ook op de lijst, maar niet zo sterk als Amsterdam. Vorigjaar steeg de hoofdstad met vijftig plaatsen nog harder. AlleAmerikaanse steden daalden in de ranglijst als gevolg van de waardevan de Amerikaanse dollar ten opzichte van het Europese, Canadeseen Aziatische muntstelsel.

Drie van de vijf goedkoopste steden liggen in landen die in meitoegang kregen tot de Europese Unie. Het adviesbureau verwacht datde kosten in levensonderhoud in deze steden de aankomende jarenfors zullen stijgen. Tokio blijft de duurste wereldstad, Londonschuift vijf plaatsen op en komt hiermee op een tweede plaatsterecht. Moskou zakte een plaatsje naar nummer drie. Asuncion inParaguay is van alle 144 wereldsteden het goedkoopst.