Detailhandel Nederland vindt dat banken zo snel mogelijk moeten investeren in een noodsysteem om het elektronisch betalingsverkeer minder kwetsbaar te maken.

Banken laten zich volgens de organisatie leiden door verkeerde zuinigheid en concurrentieoverwegingen, waardoor een solide back-up in het betalingsverkeer ontbreekt.

"Wij roepen al jaren dat het elektronisch betalingsverkeer minder gevoelig en kwetsbaar moet zijn voor storingen, zegt Tom Ponjee, secretaris betalingsverkeer van Detailhandel Nederland donderdag naar aanleiding van de grote storing bij ING woensdag.

Als de banken dat niet zelf ter hand nemen, moet toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) hen volgens Ponjee dwingen. 

Vrijwel maandelijks wordt het betalingsverkeer in Nederland getroffen door kleinere en grotere haperingen. De ene keer is het een storing bij een bank, de andere keer een probleem in het telecomverkeer. "Het is tijd voor definitieve oplossing", aldus Ponjee.

Consumentenbond

Ook de Consumentenbond stelt dat de grote storing bij ING "een leermoment" is, dat aantoont hoe fragiel het systeem van pinnen en internetbankieren is. "Dit ongeluk is een nadere analyse waard", aldus een woordvoerder van de bond.

De bond roept op tot overleg in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, waaraan tal van organisaties deelnemen.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft begrip voor dat verzoek en onderschrijft de noodzaak tot nader overleg. Op verdere vragen wil de NVB echter niet ingaan, omdat het slechts een incident bij ING zou betreffen.

Sociale media

De opkomst van social media en de slechte communicatie van de zijde van ING hebben de paniek rondom de storing gisteren verder vergroot, stellen zowel de Consumentenbond als Detailhandel Nederland.

Vooral het ontkennen van de problemen heeft de ergernis en irritatie volgens hen verergerd. Via Twitter breidde zich de paniek over 'verdwenen saldi' zich in hoog tempo uit. Pas in derde instantie erkende de bank de storing.