De werkloosheid stijgt doordat steeds meer middelgrote en grote bedrijven failliet gaan.

Uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat gemiddeld meer medewerkers per failliete onderneming hun baan verliezen. De cijfers worden toegelicht in de Volkskrant.

Het aantal faillissementen liep in het eerste kwartaal op met 48 procent naar totaal van 3143. Het banenverlies steeg in dezelfde periode met 67 procent tot 23.463 mensen.

Per failliete onderneming verliezen gemiddeld 7,5 personen hun baan. In 2012 waren dat nog 6,6 mensen.

Domino-effect

Volgens marktanalist Ivo de Jong van de KvK is er sprake van een domino-effect. Na de kleine bedrijven zijn het nu de grote en middelgrote ondernemingen die omvallen.

Vooral bedrijven in de bouwsector, detailhandel en de dienstverlening gaan over de kop.

Er komen elke maand ongeveer 20.000 werklozen bij. Een derde van die werklozen komt voor rekening van de failliete middelgrote en grote bedrijven. In februari waren erin totaal 613.000 werklozen in Nederland.