De problemen in de Europese economie raken de uitgaven aan ontwikkelingshulp. Die namen vorig jaar voor het tweede jaar op rij af en gingen daarbij in het sterkste tempo achteruit sinds 1997.

Dat meldde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag.

De uitgaven aan hulp lagen vorig jaar 4 procent lager dan in 2011. In dat jaar was de hulpstroom al met 2 procent geslonken. Het is voor eerst sinds 1996 en 1997 dat de uitgaven 2 jaar achter elkaar zijn gedaald.

Probleemlanden

Vooral in de probleemlanden van de eurozone werd hard in het hulpbudget gesnoeid. Zo gingen de uitgaven van Spanje door de helft en namen de uitgaven van Italië met bijna 35 procent af.

Maar ook de sterkere eurolanden hadden minder geld over voor ontwikkelingshulp. In België zakten de uitgaven met 13 procent. De hulpstroom uit Nederland werd 6,6 procent kleiner.

Arabische Lente

Hulp verschoof van de armste landen naar middeninkomenslanden. Zo ontvingen Afrikaanse landen in totaal bijna 29 miljard dollar (22,5 miljard euro) minder hulp dan in 2011. Dit kwam mede doordat er in dat jaar nog veel hulp werd verleend in het kader van de Arabische Lente.

De OESO verwacht dat de hulpuitgaven dit jaar weer licht zullen stijgen.