Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) draagt circa 1 miljard euro bij aan de noodleningen voor Cyprus. Dat maakte het fonds woensdag bekend.

De leningen worden verspreid over 3 jaar verstrekt en maken deel uit van het totale pakket aan noodleningen ter waarde van 10 miljard euro dat de eurolanden vorige week toezegden aan de noodlijdende eilandstaat.

Volgens IMF-presidente Christine Lagarde heeft Cyprus een 'ambitieus' hervormingsprogramma in elkaar gezet om de eigen economie weer op poten te zetten.

Die hervormingen moeten zorgen voor een stabiele financiële sector en moeten de overheidsfinanciën van het land op orde brengen.

Overschot begroting

In ruil voor de noodleningen moet Cyprus er onder meer voor zorgen dat er in 2018 een 'primair overschot' op de begroting ontstaat van 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een primair overschot bestaat uit het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid met uitzondering van rentebetalingen op de staatsschuld.

Naast eerder aangekondigde maatregelen voert de Cypriotische overheid de komende 3 jaar nog bezuinigingen en lastenverzwaringen ter waarde van 2 procent van het bbp door. Daarna zijn nog bezuinigingen ter waarde van 4,5 procent van de Cypriotische economie nodig om aan het begrotingsdoel voor 2018 te kunnen voldoen.

Cyprus is onder meer van plan de vennootschapsbelasting te verhogen van 10 naar 12,5 procent. De belasting op rente-inkomsten gaat van 15 naar 30 procent.

Trojka

Naast een financiële bijdrage zal het IMF ook deelnemen in de zogenaamde 'trojka', waarbij samen met de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) Cyprus wordt bijgestaan in het vormen van beleidsmaatregelen om het land weer op de rit te krijgen.

Het geld zal in verschillende tranches worden overgemaakt aan het eiland. De trojka heeft de regie over dit proces en zal op het eiland een taskforce oprichten dat op de hervormingen op het eiland toe zal zien. De eerste zogenaamde tranche volgt waarschijnlijk begin mei.

Net als bij eerdere noodleningen zal ieder kwartaal opnieuw worden gekeken of het land wel aan de voorwaarden van de trojka voldoet. Zo niet, dan kunnen nieuwe tranches door de trojka in samenspraak met de eurogroep onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, worden geblokkeerd.

Spaarders

Grote spaarders kunnen inmiddels weer bij een deel van hun geld op Cyprus. De Bank of Cyprus mag van de rekeningen waar meer dan honderdduizend euro op staat tien procent van dat hogere tegoed vrijgeven. Dat meldt de centrale bank van het land woensdag.

De centrale bank maakte vorige week al bekend dat spaarders bij de Bank of Cyprus 37,5 procent van al hun geld boven de honderdduizend euro niet meer terugzien. Het geld wordt omgezet in aandelen van de probleembank. Mogelijk wordt nog eens 22,5 procent van hun geld omgezet in aandelen.

Cyprus voerde na het akkoord over het Europese reddingsplan limieten in voor de bedragen die mensen en bedrijven konden pinnen en overmaken. Die beperkingen worden langzaamaan versoepeld.

Alles over de schuldencrisis

Vijf vragen over Cyprus