De financiële positie van kinderopvangorganisaties verslechtert. Veel van de organisaties kampen met een fors tekort aan werkkapitaal.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2012 van het Waarborgfonds Kinderopvang, dat onder meer borgstellingen en garanties aan de sector verleent.

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft een voorziening getroffen voor 4,3 miljoen euro garantievermogensverlies in 2013. Door faillissementen neemt het aantal schadeclaims door banken toe.

"Veel kinderopvangorganisaties kampen met een dusdanig werkkapitaaltekort dat ze het niet meer redden om orde op zaken te stellen. Dat doet ze de das om", aldus directeur John Ringens.

Onder druk

De kinderopvangsector staat sinds begin 2012 onder grote druk. Steeds minder ouders maken gebruik van kinderopvang door stijgende kosten en oplopende werkloosheid.

Ook grotere organisaties komen inmiddels in de problemen en moeten betalingsregelingen treffen met banken, pensioenfondsen en medewerkers.

De totale maandomzet van kinderopvangaanbieders is de afgelopen 2 jaar met gemiddeld 18 procent gekrompen. De instroom van baby's lag in maart 25 procent onder die van maart 2011. Voor dit jaar wordt een nog grotere omzetkrimp voorzien dan in 2012.