Het tekort van de Nederlandse overheid is in 2012 daalde tot 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De staatsschuld steeg naar 71,2 procent van het bbp. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2011 stond het tekort van de overheid op 4,5 procent van het bbp.

Toch is het relatieve verschil tussen inkomsten en uitgaven groter dan verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde in een laatste raming een tekort van 4 procent.

Door de groeiende werkloosheid stegen de uitkeringslasten met 0,8 miljard euro, een toename van 20 procent ten opzichte van 2011. Ook namen de lasten voor de AWBZ met 3 miljard euro toe, een stijging van 10 procent. De uitgaven voor AOW-uitkeringen stegen met 1,4 miljard euro.

Hogere BTW

De verhoging van de  BTW en de invoering van de bankbelasting zorgden voor 1,5 miljard euro aan extra inkomsten voor de staat. De overheid ontving ook nog eens 2 miljard euro meer aan aardgasbaten en 4 miljard euro meer aan loon- en inkomstenbelasting en sociale premies.

De inkomsten uit de vennootschapsbelasting namen afgelopen jaar wederom af. Netto stegen de inkomsten met 5 miljard euro.

Staatsschuld

De staatsschuld nam in 2012 toe met 33 miljard euro naar 428 miljard euro. Door de bijdragen van Nederland aan de noodfondsen voor de eurolanden steeg de schuld sterker dan het tekort. Aan de andere kant ontving de Staat 1 miljard euro terug van de staatssteun die in de financiële crisis aan ING werd verleend.

Het tekort en de schuld van Nederland overschreden vorig jaar voor het vierde achtereenvolgende jaar de Europese normen. Die schrijven voor dat het tekort maximaal 3 procent mag bedragen en dat de staatsschuld moet worden beperkt tot 60 procent van het bbp.

Vijf vragen over de begrotingsregels

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie.    - (c)NU.nl/Daan van Elk