Ondernemers die faillissementsfraude plegen, mogen in de toekomst maximaal vijf jaar geen onderneming meer besturen.

Dat blijkt vrijdag uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Ondernemers die tot een beroepsverbod zijn veroordeeld, belanden in een online openbaar register. Als een ondernemer een bedrijf wil inschrijven, kunnen de notaris en de Kamer van Koophandel hierin opzoeken of het niet om een malafide bestuurder gaat.

Met het wetsvoorstel moet faillissementsfraude effectiever bestreden worden door te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via allerlei omwegen ongestoord kunnen voortzetten.

Om het verbod op te kunnen leggen, moet een bestuurder ‘in ernstige mate’ tekort zijn geschoten. Dit geldt bijvoorbeeld als zaken vlak voor een faillissement zijn weggesluisd om schuldeisers te benadelen.

Drie faillissementen

Ook bestuurders die betrokken zijn bij meerdere kort op elkaar volgende faillissementen gaan onder de nieuwe wetgeving vallen. Die grens komt bij drie faillissementen in drie jaar te liggen.

Fraude met failliete bedrijven zorgt voor grote financiële schade. CBS-cijfers over 2010 laten zien dat in faillissementen van ondernemingen bijna vier miljard euro aan ongedekte schulden overblijft. Daarvan komt bijna 700 miljoen euro voort uit frauduleuze handelingen.

De wet moet op 1 maart 2014 van kracht worden. Met het bestuursverbod wordt volgens Opstelten niet alleen faillissementsfraude bestreden, maar ook een eerlijk handelsklimaat bevorderd.