Het uitblijven van terroristische aanslagen in Nederland levert de staatskas jaarlijks enkele miljoenen euro's op.

In tien jaar tijd heeft het rijk er zo'n dertig miljoen euro mee verdiend, schrijft de Volkskrant op basis van jaarverslagen van het ministerie van Financiën.

Het geld is afkomstig van de premie voor een garantieverzekering voor terrorisme die de verzekeraars deels bij de staat hebben afgesloten. Het rijk neemt zo deels het risico over en ontvangt in ruil daarvoor een premie.

Verzekeraars

Bij een terreuraanslag keren de verzekeraars maximaal een miljard euro uit aan bedrijven of particulieren. De eerste vierhonderd miljoen euro zijn voor eigen rekening. Voor het resterende bedrag is een garantieverzekering afgesloten bij herverzekeraars als de staat.

Volgens de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT), de organisatie die de garantstelling coördineert, laat het beeld dat de overheid als herverzekeraar optreedt zien dat terrorismedreiging tien jaar geleden heel serieus werd genomen.

"Die dreiging evalueren we overigens elk jaar, en vooralsnog was een aanpassing in de dekking niet nodig", zegt een woordvoerder in de krant.