Veel ouderen vinden dat het verschil tussen arm en rijk in Nederland te groot is geworden. Dat blijkt uit het rapport Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

In het vrijdag gepresenteerde rapport staat bovendien dat het afgelopen kwartaal 55-plussers veel vaker dan jongeren aangaven dat ze denken dat hun financiële positie de komende jaren zal verslechteren; 42 procent tegen 17 procent.

Nog veel meer ouderen, namelijk bijna driekwart, vinden dat het verschil tussen arm en rijk in Nederland te groot is geworden. Die mening wordt gedeeld door ongeveer de helft van de mensen tussen de 18 en 34 jaar.

Verdeling

De ouderen klagen bovendien meer over een oneerlijke verdeling van de bezuinigingen, dat er te veel macht naar Brussel is gegaan en dat ze niet gehoord worden door de politiek.

Over de hele linie gaven meer geënquêteerde Nederlanders aan dat het verschil tussen arm en rijk te groot is geworden dan in het vorige kwartaal. De onderzoekers benadrukken echter wel dat mensen toen juist erg positief waren, de daling is voor hen daardoor niet heel verwonderlijk.