De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,4 procent gekrompen. Dat blijkt uit de tweede raming van het CBS die donderdag is verspreid. 

De eerste raming van medio februari ging nog uit van 0,2 procent krimp.

Ten opzichte van 2011 bedroeg de krimp in het vierde kwartaal 1,2 procent.

De consumentenuitgaven waren iets lager dan gedacht. Verder gaven overheden, vooral gemeenten, minder geld uit dan was verwacht.

Werkgelegenheid

Cijfers over de werkgelegenheid waren wel iets positiever dan werd verwacht. In het laatste kwartaal van 2012 waren er 17.000 duizend banen minder. Eerder ging het CBS uit van 18.000 banen minder.

Ook op jaarbasis vielen de banencijfers mee. Het CBS ging uit van een afname van 93.000. In werkelijkheid waren dit er 89.000, een daling van 1,1 procent.

Het gemiddelde loon per arbeidsjaar lag in het vierde kwartaal 1,0 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Normaal gesproken komt het CBS pas op vrijdag met de cijfers. Door een technische fout werd het bericht te vroeg verzonden.

Lees alles over de schuldencrisis in ons dossier