LEIDEN - Uitzendondernemingen zijn drie tot zes keer zo veel tijd en geld kwijt aan wet- en regelgeving in vergelijking met het gemiddelde in het bedrijfsleven. Administratieve rompslomp kost de uitzendbranche jaarlijks 162 miljoen euro. Deze lasten worden voor procent veroorzaakt door algemene wetten die gelden voor het bedrijfsleven.

Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van het economische instituut EIM, dat in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is uitgevoerd. Volgens de ABU worden uitzendbedrijven onder meer zwaarder getroffen, omdat zij zoveel personeelswisselingen verwerken.

De brancheorganisatie vreest daarom niet of nauwelijks te profiteren van kabinetsmaatregelen om wet- en regelgeving voor bedrijven te verminderen. Maandag overlegt de Tweede Kamer met de ministers Zalm (Financiën) en Brinkhorst (Economische Zaken) over de voortgang van de plannen om de administratieve lastendruk aan te pakken.

Betaald

Aan de vooravond van het Kamerdebat stelt de koepelorganisatie VNO-NCW, waarvan de ABU lid is, ook dat er een einde moet komen aan de praktijk dat verschillende overheidsinstanties bedrijven vragen om dezelfde gegevens. De ondernemersorganisatie vindt dat een bedrijf voortaan betaald moet worden als dat dezelfde gegevens opnieuw moet leveren aan de overheid.

VNO-NCW pleit ervoor dat het kabinet al in 2005 maatregelen neemt tegen dubbele aanvragen voor informatie en niet pas in 2007, zoals was gepland. De eenmalige gegevensaanlevering zou een aanzienlijke bijdrage leveren aan de kabinetsdoelstelling de administratieve lasten voor ondernemers van ruim 17 miljard euro per jaar met een kwart terug te dringen. Daarbij wijst de organisatie erop dat de regering momenteel is blijven steken op 18 procent.