VOORBURG - Het aandelenbezit van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2004 tot recordhoogte gestegen. In totaal was eind maart 242 miljard euro op de beurs belegd. Dat is 5 miljard meer dan het vorige recordbedrag dat in 2000, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het totale bedrag dat opzij is gelegd voor de oudedagsvoorziening kwam uit op 513 miljard euro. Naast aandelen hebben de fondsen voornamelijk obligaties in portefeuille. Deze schuldpapieren staan voor 194 miljard in de boeken. De rest bestaat uit onroerend goed, onderhandse leningen en woninghypotheken.

In 2000 steeg het aandelenbezit sterk door de hausse op de effectenbeurs. De forse neergang die de jaren daarop volgde, bracht pensioenbeheerders in financiële problemen. Het vermogen van veel fondsen schoot in 2003 te kort om aan de verplichtingen te voldoen en toezichthouder PVK eiste herstelplannen om dat gat aan te vullen.

Na vier kwartalen van koersstijgingen profiteren de fondsen weer sterk van hun aandelenbezit. De groei in de eerste drie maanden van het jaar van 16 miljard kwam zowel door koerswinsten als door aankopen. De effecten van de fondsen stegen in het eerste kwartaal met 12 miljard in waarde, de rest is bijgekocht.

Eerder deze week bleek uit cijfers van het CBS dat pensioenfondsen in 2003 de sterk gedaalde koersen hebben aangegrepen om flink in te slaan. Ze kochten samen voor 23 miljard euro aan nieuwe aandelen.

Pensioenfondsen steken zoveel geld in aandelen om hun vermogen snel genoeg te laten groeien. Historische rendementen wijzen uit dat beleggingen op de beurs op de lange termijn het meeste opleveren. Het vermogen moet snel groeien omdat door de vergrijzing de verplichtingen van fondsen de komende decennia sterk oplopen.