Ook FNV Bouw sluit zich in mei aan bij het vernieuwde FNV. "Een historisch moment", aldus FNV Bouw vice-voorzitter Charley Ramdas.

"De beslissing werd onder luid applaus aangenomen."

Vakcentrale FNV viel 2 jaar geleden bijna uiteen na een conflict over het pensioenakkoord dat toenmalig voorzitter Agnes Jongerius sloot met kabinet en werkgevers.

Daarna is een hervormingsproces ingezet dat in mei moet leiden tot een nieuwe vakcentrale. De nieuwe structuur moet ervoor zorgen dat leden meer invloed krijgen, terwijl de afzonderlijke bonden minder macht overhouden.

Er is afgesproken dat alle bonden zich opdelen in herkenbare sectoren. In 2015 zal dan uiteindelijk geen enkele afzonderlijk bond zoals nu meer bestaan. Ook collegabonden FNV Bondgenoten, Abvakabo en FNV Kiem hebben al aangegeven mee te gaan in de nieuwe bond.