Meer dan de helft van de werklozen die een jaar of langer zonder baan zit, vindt bij een nieuwe baan werk in een andere sector dan waar ze daarvoor aan de slag waren.

Dit blijkt woensdag uit een onderzoek (pdf) van het UWV.

De langdurige werklozen (meer dan een jaar zonder baan) vinden bovendien gemiddeld 3 maanden sneller werk in een andere sector dan mensen die alleen solliciteren in de eigen beroepsgroep. 

Het aantal mensen dat langdurig werkloos is, neemt al enige tijd toe. Dit kwam in het derde kwartaal van 2012 uit op 229.000 personen, zo bleek uit cijfers van het CBS.

Dit terwijl het steeds moeilijker wordt om na een jaar zonder werk weer opnieuw een baan te vinden, zo stelt het UWV. Naarmate iemand langer zonder werk zit, wordt daarom steeds vaker gezocht naar werk buiten de eigen beroepsgroep. 

Bouw

Vooral langdurige werklozen uit de landbouw, industrie en bouw vinden vaker (rond de 70 procent) een baan in een andere sector. Van de werklozen die eerder aan de slag waren in het openbaar bestuur vindt zelfs 75 procent elders een baan.  

Dit geldt niet voor de zorg en het onderwijs, waar het wegens opleidingseisen lastiger is om werk te vinden zonder eerdere relevante werkervaring. Uit het onderzoek blijkt niet in welke andere sectoren deze werklozen precies aan de slag gaan.

In de zorg en financiële en zakelijke dienstverlening is het naar verhouding wel makkelijker voor langdurig werklozen om weer werk te vinden.

Werkloosheid

Het UWV is voor het komende jaar somber over de werkgelegenheid. Al eerder maakte de uitkeringsinstantie bekend voor dit jaar 85.000 minder banen te verwachten.

Het aantal mensen met een WW-uitkering zal dan ook stijgen. Waar in 2011 nog 270.000 mensen een WW-uitkering hadden steeg dit aantal in 2012 naar 340.000. Het UWV verwacht dat dit in 2013 op bijna 380.000 uitkeringen komt te liggen.

Het aantal bij UWV ingeschreven werkzoekenden neemt ook toe. Dit waren er eind 2012 nog 569.000 maar zal in 2013 verder stijgen naar 649.000 mensen, zo verwacht het UWV.
 

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien . De gegevens zijn afkomstig van UWV. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Daan van Elk