Bij hogeschool Inholland verdwijnen tweehonderd voltijdbanen. Dat meldt bestuursvoorzitter Doekle Terpstra woensdag.

De ontslagronde moet eind 2015 zijn afgerond. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen.

Volgens Terpstra kunnen de fte's worden geschrapt omdat Inholland minder opleidingen gaat aanbieden. "We worden een robuustere organisatie, die dicht bij de student staat en efficiënter gaat werken."

Volgens Terpstra keert het vertrouwen in Inholland langzaam terug. Het onderwijsconglomeraat lag de afgelopen jaren veelvuldig onder vuur vanwege de gebrekkige kwaliteit van de opleidingen. Volgens Terpstra neemt het aantal studenten weer toe.

Bij Inholland studeren momenteel ruim dertigduizend studenten en werken 2300 mensen.