Ondernemers zien niet veel in de door het kabinet geplande verkorting van de WW-duur van 38 naar twaalf maanden.

Dat schrijft het Financieele Dagblad dinsdag in de krant.

Het FD liet TNS Nipo onderzoek doen onder 2000 ondernemers. Bijna de helft van hen vindt het niet het juiste moment om die hervorming door te voeren omdat de werkloosheid maar blijft stijgen en een kwart is helemaal tegen de maatregel, stelt de krant.

De 2000 ondernemers zijn ondervraagd over onderwerpen die nu in het sociaal overleg worden besproken. Werkgevers en werknemers proberen deze weken om met elkaar alternatieven te vinden voor de arbeidsmarktmaatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen.

Vakbonden willen af van de kortere WW-duur, maar zeker ook van de versoepeling van het ontslagrecht, die het kabinet voorstaat.