De internationale handel is in januari met 1,9 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand.

Dat is de sterkste toename van wereldwijde import en export sinds mei vorig jaar, zo meldde het Centraal Planbureau (CPB) maandag op basis van zijn eigen wereldhandelsmonitor.

De groei volgt op een afname met 1 procent in december. In de eerste maand van 2013 nam vooral de handel van de rijkere landen stevig toe.

In de eurozone groeide de import in het hoogste tempo sinds maart 2010, de export van de eurolanden groeide voor het laatst in mei 2011 zo sterk als in januari dit jaar.

Gemiddelde

In de periode van november tot en met januari nam de wereldhandel gemiddeld met 1,3 procent per maand toe. Daarmee lag de groei voor het eerst in een halfjaar boven het langjarig gemiddelde van 1,1 procent.

De industriële productie lag in januari wereldwijd op hetzelfde peil als in december. In die maand nam de productie nog met 0,7 procent toe.