DEN HAAG - De economie zal volgend jaar nog niet aantrekken. Dat blijkt volgens ingewijden uit vertrouwelijke cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet gebruikt die cijfers bij het opstellen van de begroting voor 2005, die op prinsjesdag verschijnt.

De economische groei zal volgens het CPB in 2005 1,25 procent bedragen, 0,25 procent minder dan eerder geraamd. Ook de werkloosheid loopt verder op. Dit jaar zal het aantal werklozen .000 bedragen (5000 meer dan verwacht), volgend jaar loopt dat aantal op tot 565.000.

Alle burgers zullen volgend jaar in koopkracht achteruit gaan, heeft het planbureau berekend. Voor werkenden bedraagt de achteruitgang 1 procent, voor AOW'ers 1,5 procent en voor uitkeringsgerechtigden 2 procent.

Het financieringstekort komt volgens het planbureau uit op 2,7 procent in 2005, en blijft daarmee onder het Europese maximum van 3 procent. Dat zou betekenen dat het kabinet volgend jaar niet extra hoeft te bezuinigen.