Pensioenfondsen moeten een beloningsbeleid gaan opstellen waarmee wordt voorkomen dat pensioenbestuurders onaanvaardbare risico's nemen met de beleggingen.

Ook moeten fondsbestuurders en toezichthouders voldoende tijd hebben om hun taken te kunnen uitvoeren, zo heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA).

De maatregelen zijn een uitwerking van een wetsvoorstel waarmee het bestuur van de pensioenfondsen wordt versterkt. Het kabinet wil de deskundigheid van pensioenbestuurders en het interne toezicht verstevigen.

Dat is volgens Klijnsma noodzakelijk omdat het besturen van pensioenfondsen steeds complexer wordt.

Hogere eisen

De stijgende levensverwachting en de gevolgen van de economische crisis voor de dekkingsgraden stellen steeds hogere eisen aan bestuurders. Deelnemers moeten er op kunnen rekenen dat de fondsen hiermee goed kunnen omgaan.

Klijnsma maakte eerder al bekend dat gepensioneerden voortaan kunnen plaatsnemen in de besturen van bedrijfstakpensioenfondsen.