De werkloosheid in Nederland is in de eerste jaren van de crisis minder snel gestegen dan in andere landen omdat werkgevers hun personeel langer vasthielden.

De internationale verschillen in 'labour hoarding' (arbeid hamsteren) hebben onder meer te maken met de mate van ontslagbescherming, de macht van de vakbonden, het opleidingsniveau van de werknemers en de financiële positie van bedrijven.

Zo beschikten bedrijven in Spanje en Ierland al voor de crisis over beperkte financiële middelen. Daarnaast is het opleidingsniveau van werknemers in Spanje relatief laag. In Ierland bestaat een geringe mate van ontslagbescherming en ook in de VS is die minimaal.

Arbeidshamsteraar

Als 'arbeidshamsteraar' komt Nederland uit de studie als een middenmoter. België kende een vergelijkbaar niveau, Duitsland zit iets hoger. Dat kwam onder meer door de relatief betere ontslagbescherming in Nederland en de buurlanden.

Het Centraal Planbureu (CPB) en DNB schatten medio 2009 dat de werkloosheid zou oplopen met 300.000 mensen in 2010. Dat bleken er uiteindelijk 65.000 te zijn, reden voor DNB om dit onderzoek te doen.

De laatste maanden doet zich een sterke stijging voor van de werkloosheid in Nederland. Veel bedrijven kunnen het zich financieel niet meer veroorloven overtollig personeel binnenboord te houden. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt steeds verder toe, aldus DNB