Werkgevers zijn per saldo minder pessimistisch over de werkgelegenheid in hun eigen bedrijf.

Acht procent van de werkgevers laat weten banen te gaan schrappen, terwijl drie procent juist denkt meer mensen aan te nemen.

In het voorgaande kwartaal was de verhouding tussen die twee percentages veel negatiever. Dat stelt uitzendconcern Manpower dinsdag in zijn arbeidsmarktmonitor.

Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kijkt Manpower naar het aantal bedrijven dat het personeelsbestand uitbreidt en trekt daar het aantal inkrimpende bedrijven van af. Dat 'netto werkgelegenheidscijfer' komt in het tweede kwartaal uit op min vijf. Na correctie voor seizoensinvloeden komt dat cijfer uit op min drie.

Eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van dit jaar was het netto werkgelegenheidscijfer nog min acht, het laagste punt ooit gemeten in de tien jaar dat Manpower de cijfers bijhoudt. Volgens Manpower zijn voornamelijk ondernemers in de landbouw en de industrie optimistischer geworden.

Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden denkt netto tien procent van de landbouwers meer mensen te gaan aannemen. In de industrie ging het netto werkgelegenheidscijfer van min twaalf naar min vier.

Overheid

De overheid en bedrijven in de maatschappelijke dienstverlening zijn voor het komende kwartaal het somberst. Zij hebben een nettowerkgelegenheidscijfer van min elf. De bouw- en transportsector volgen met respectievelijk min zeven en min vijf.

Ondernemers in het noorden zijn de enige die per saldo denken te groeien. Het nettowerkgelegenheidscijfer ligt daar op plus een. In het westen is de krimp met min een beperkt. In het oosten is de krimp met min negen het grootst.

Nederland doet het met min drie iets slechter dan landen als België, Ierland en Polen, die allen op min twee staan. De twee grootste economieën van de eurozone, Duitsland en Frankrijk schrijven allebei positieve cijfers, met respectievelijk een plus van vier en een.

Italië en Spanje hebben beide een netto werkgelegenheidscijfer van min elf, net zoveel als in het huidige kwartaal. Griekenland herstelt iets, van min tien in het huidige kwartaal, naar min zes voor de komende drie maanden.