DEN HAAG - De maximale boete op het belemmeren van onderzoekdoor de kartelwaakhond NMa gaat omhoog van 4500 euro naar 450.000euro. Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft geen moeitemet deze wetswijziging die werd voorgesteld doorPvdA-Tweede-Kamerlid Heemskerk.

Dat bleek dinsdag toen de Tweede Kamer debatteerde over demededingingswet. Tijdens het onderzoek naar de bouwfraude kwam hetvoor dat medewerkers van de NMa medewerkers van bedrijven niet tespreken kregen of geen inzage kregen in de stukken.

De boete op dwarsbomen van de NMa staat niet in verhouding totde zware sancties die de kartelwaakhond na afloop van het onderzoekkan opleggen.