De extra inkomsten van woningcorporaties door hogere huren dekken een veel kleiner deel van de verhuurdersheffing dan minister voor Wonen Stef Blok (VVD) heeft laten berekenen.

Dat meldt woningcorporatiekoepel Aedes maandag op basis van een berekening door risicoanalist Ortec Finance.

Blok schreef eind februari aan de Tweede Kamer dat het Woonakkoord verhuurders toestaat de huur van hogere inkomens extra te verhogen. De verhuurdersheffing van 1,7 miljard kan volgens Blok worden betaald met deze extra inkomsten. Ook zouden de corporaties geld overhouden om te investeren in nieuwbouw.

Deze verwachting van Blok is volgens Aedes en Ortec Finance niet realistisch. In lang niet alle regio's zal het mogelijk zijn om de huur maximaal te verhogen, luidt de boodschap.

Huurverhogingen

Huurverhogingen bij geliberaliseerde huurwoningen zijn niet haalbaar, maar worden wel ingeboekt.

Daar komt volgens Aedes bij dat de verhuurdersheffing te laag wordt ingeschat. Woningcorporaties zouden 83 procent van de 1,7 miljard euro voor hun rekening nemen, particuliere verhuurders zeventien procent.

Als de geliberaliseerde woningen en de vrijstelling voor de eerste tien woningen worden meegenomen in de berekening, komt Aedes echter uit op een aandeel van negentig procent.

Sanering

Ook is geen rekening gehouden met de saneringsbijdragen die corporaties de komende jaren moeten betalen, onder meer voor Vestia. "Als je daar wel rekening mee houdt, komen we voorlopig ieder jaar een dik miljard tekort", becijfert Aedes-voorzitter Marc Calon.

"Dat vang je niet op met efficiënter werken en meer huizen verkopen. En dan zou je net zo veel kunnen blijven investeren?"

De plannen van Blok moeten overigens nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Die buigt zich dinsdag over de kwestie.

Conservatief

Een woordvoerder van minister Blok stelt dat de berekeningen van Aedes ''niet alleen onvolledig maar ook veel te conservatief lijken over de extra huuropbrengsten voor de corporaties’’.

Volgens hem kunnen corporaties ook op andere manieren geld binnenhalen: door efficiënter te werken en door bezit te verkopen.

De sanering van Vestia is in het rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) van vorige week wel meegenomen, stelt hij. In 2017 overstijgen de huuropbrengsten de verhuurderheffing. In de jaren ervoor kan er een verschil zijn, maar veel veel corporaties zijn grosso modo nog altijd vermogend, aldus de woordvoerder.