DEN HAAG - Ruim vijftig bouwondernemingen hebben zich na 1 mei alsnog gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor medewerking aan het onderzoek naar prijsafspraken in de sector. Het kabinet had bouwbedrijven tot 1 mei de tijd gegeven om hun boekhouding bij de kartelwaakhond in te leveren, willen ze kans blijven maken op overheidsopdrachten.

Bijna vierhonderd ondernemingen hadden zich voor de gestelde uiterste termijn gemeld. "Ook daarna zijn meldingen binnengekomen, waardoor de stand op 26 mei 451 was", aldus de NMa in een dinsdag gepubliceerde voortgangsrapportage over het bouwfraude-onderzoek.

De te late meldingen worden volgens de instantie op dezelfde wijze behandeld als meldingen van vóór 1 mei.