Nederlandse kolencentrales veroorzaken indirect jaarlijks zo'n 386 miljoen euro aan gezondheidszorgkosten en inkomstenderving. 

Dat is de schatting van de Europese Health and Environment Alliance (HEAL) die vrijdag verscheen.

In ons land staan acht elektriciteitscentrales die geheel of gedeeltelijk op steenkolen draaien, de meest schadelijke brandstof voor mens en milieu.

HEAL berekende voor elk land in de Europese Unie hoe vaak gezondheidsproblemen voorkwamen die geheel of grotendeels door kolencentrales veroorzaakt worden, zoals chronische longziekten en sommige hartaandoeningen. Op basis daarvan maakte de organisatie een kostenraming.

Gezondheidsproblemen

Volgens HEAL zijn alle kolencentrales in de EU verantwoordelijk voor jaarlijks in totaal 18.200 miskramen, 2,1 miljoen dagen medicijngebruik, 4,1 miljoen 'verloren' werkdagen waarin iemand afwezig is of minder actief is en 28,6 miljoen situaties met ademhalingsklachten. Dat zorgt voor een totale schadepost van maximaal 42,8 miljard euro per jaar.