Het percentage vrouwen in hogere managementfuncties in Nederland is het afgelopen jaar weer gedaald.

Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Slechts 11 procent van de topfuncties is in handen van een vrouw. Daarmee neemt Nederland - na Japan en de Verenigde Arabische Emiraten - een van de laagste posities ter wereld in.

In 2012 werd nog 18 procent van de hoge managementfuncties in Nederland door een vrouw bekleed. In 2011 was dit 16 procent.

Volgens Grant Thornton zijn Nederlandse vrouwen wel degelijk actief in het bedrijfsleven, maar kiezen zij vaak voor deeltijdwerk. Dit bemoeilijkt doorstromen naar de top.

Vrouwenquotum

De invoering van een verplicht ‘vrouwenquotum’ wordt door een op de twee Nederlandse organisaties verwelkomd. In de gehele Europese Unie geldt dit voor een derde van de bedrijven.

In Europees verband bleef het percentage vrouwen in topfuncties met 25 procent vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar.

Wereldwijd is er sinds 2010 juist sprake van een stijging van het aantal vrouwen aan de top. Het afgelopen jaar nam het percentage toe van 21 naar 24 procent. Vooral in de snelgroeiende BRIC-landen, Zuidoost-Azië en de Baltische staten neemt het aantal vrouwen in topfuncties flink toe.