Jongeren die op zoek zijn naar een baan zijn steeds vaker hoogopgeleid. In 2012 is het aantal werkloze jongeren onder de 27 jaar met een hbo of universitaire opleiding verdubbeld.

Dit blijkt maandag uit cijfers van het UWV. Eind vorig jaar stonden er ruim 71.000 jongeren die bij de uitkeringsinstantie staan geregistreerd als werkzoekend.

Dat zijn 16.000 jongeren meer dan eind 2011. De grootste groep werkzoekenden, 47 procent is nog steeds laagopgeleid. 42 procent heeft een mbo-opleiding.

Maar het aantal hoogopgeleide jongeren is met bijna 8000 jongeren het meest gestegen tot 11 procent.

In absolute zin is de toename onder jongeren met een mbo 3 of 4 opleiding het grootst. Hun aantal nam met 7.000 toe tot ruim 16.000.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van het UWV. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Volgens IJmert Muilwijk van CNV Jongeren ligt het daadwerkelijke aantal hoogopgeleide jongeren zonder werk waarschijnlijk zelfs nog twee maal hoger.

"Veel jongeren schamen zich ervoor werkloos te zijn en registreren zich daarom niet als zodanig. Ze hebben de angst dat toekomstige werkgevers hen dan minder snel zullen aannemen."

"Deze jongeren proberen eerst met financiële hulp van hun ouders het hoofd boven water te houden." 

Jeugdwerkloosheid

Onlangs bleek uit cijfers van het CBS dat vorig jaar vooral onder de jeugd tot 25 jaar de werkloosheid is gestegen. Dat aandeel kwam uit op 15 procent tegen 13 procent een kwartaal eerder.

Niet eerder sinds de jaren 80 van de vorige eeuw was de jeugdwerkloosheid zo hoog.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen