DEN HAAG - De Nederlander ziet geen profijt voor Nederlandse bedrijven in de recente uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten. Ook is het merendeel van de Nederlandse bevolking van mening dat de invoering van de euro slecht is geweest voor Nederland. Dat blijkt uit het Life & Living onderzoek van Trendbox onder 1025 Nederlanders dat maandag werd bekendgemaakt.

De uitbreiding van de EU ziet eenderde van de ondervraagden goed uitpakken voor Nederlandse bedrijven. Tweederde denkt echter dat Nederland geen voordeel zal hebben van de uitbreiding, eerder lasten. Bijna 40 procent vreest dat de toch al dalende werkgelegenheid nog verder zal afnemen nu een aantal nieuwe landen tot de EU is toegetreden.

VVD-stemmers

Deze angst zit het diepst onder de VVD-stemmers; 42 procent denkt dat de werkgelegenheid verder zal dalen. GroenLinks-stemmers zijn het minst negatief (18 procent). Op mei traden tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

Ook het eigen lidmaatschap van Nederland van de EU staat ter discussie. De helft van de ondervraagden weet niet of lid zijn van de EU profijt oplevert.

Euro

De euro had volgens bijna 60 procent van de Nederlanders niet moeten worden ingevoerd. Slechts 15 procent is positief gestemd over de betaalmunt. VVD- en CDA-stemmers zijn nog het meest positief over de euro (respectievelijk 25 en 22 procent). PvdA-stemmers zien weinig in de munt (16 procent).