Er is snel meer onderzoek nodig naar de financiële situatie van apothekers. 

Dat advies krijgt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) donderdag van Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein, die in opdracht van de bewindsvrouw een korte verkenning deden naar de problemen van apothekers.

Apothekers klagen dat ze het financieel moeilijk hebben sinds de lagere prijzen en vrije tarieven voor medicijnen zijn ingevoerd. Rinnooy Kan en Reibestein gingen in januari aan de slag en rapporteren donderdag aan Schippers dat zij onvoldoende inzicht hebben kunnen krijgen in de financiële positie van de apothekers en adviseren haar daar snel onderzoek naar te laten doen.

Ook willen ze dat de klacht van apothekers wordt onderzocht dat medicijnen vaak niet op tijd worden geleverd door het preferentiebeleid, waarbij verzekeraars alleen goedkope medicijnen van geselecteerde fabrikanten vergoeden.

Naast dit bestaande medicijnbeleid maken apothekers en zorgverzekeraars sinds 1 januari 2012 afspraken over de zorg en de tarieven daarvoor.

Wennen

Volgens de twee verkenners hebben alle betrokkenen moeten wennen aan de nieuwe situatie en ''is er ruimte voor verbetering''.

Maar ze vinden dat de liberalisering van de farmaceutische zorg door moet gaan: ''Apothekers, zorgverzekeraars, geneesmiddelenfabrikanten en groothandels zijn goed in staat om in onderling overleg de vernieuwingen door te voeren en de patiënt uitstekende farmaceutische zorg tegen aanvaardbare kosten te leveren.''

De gekozen koers heeft er volgens de verkenners toe geleid dat Nederland verhoudingsgewijs veel minder geld uitgeeft aan geneesmiddelen dan omringende landen.

Loskoppelen

Maar het kan nog beter. Zo pleiten zij ervoor om de vergoeding voor de verdeling van medicijnen los te koppelen van de vergoeding voor de farmaceutische zorg.

De apotheker kan zich dan beter richten op zijn ''wezenlijke taak'': het bewaken en begeleiden van het medicijngebruik van de patiënt. Ook zouden zorgverzekeraars meer contracten op maat kunnen afsluiten die nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maken.