Vier beleggers in SNS Reaal zijn een juridische actie begonnen tegen De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens een verklaring is de centrale bank ''de hoofdschuldige aan de onteigening van beleggers''.

De beleggers tekenen bezwaar aan tegen een besluit van 27 januari waarin DNB aan SNS Bank opdracht geeft om binnen 4 dagen ruim 1,8 miljard euro aan nieuw kapitaal op te halen.

Het niet kunnen naleven van deze ''onmogelijke'' opdracht is de voornaamste reden voor de nationalisatie op 1 februari, aldus de verklaring. Uit later gelekte documenten zou blijken dat DNB al langer op onteigening heeft aangestuurd, stellen de beleggers. Ze willen dat DNB hierover verantwoording aflegt.

Volgens de beleggers bleef DNB bij de Raad van State ten onrechte buiten schot, wat ze via hun bezwaarschrift alsnog hopen recht te zetten. Hierna kunnen zij zo nodig nog in beroep bij de rechter.

Regels

De beleggers vinden dat DNB ten onrechte is afgeweken van de wettelijke regels voor het toezicht op banken. DNB negeert in zijn besluit van 27 januari vrijwel volledig de financiële informatie die SNS Bank zelf heeft aangeleverd, stellen de beleggers.

Dat is onjuist, omdat de toetsing aan de kapitaaleisen volgens de wet moet gebeuren op basis van de door de bank zelf aan te leveren informatie en niet de informatie van derden, aldus het bericht.

Mocht blijken dat DNB niet juist heeft gehandeld, kan dat volgens de klagers andere beleggers recht geven op vergoedingen. De advocaat van de vier beleggers overlegt met collega's en belangenbehartigers of mogelijk samen kan worden opgetrokken, aldus de verklaring.